top of page
stilnoct 12.5mg.JPG

Köp Stilnoct 12,5 mg i Sverige

100 stk pris 1500kr.
200 stk pris 2800kr.
500 stk pris 5200kr.

Kontakta våra säljare via e-postadressen nedan:


hcprofessioanls@gmail.com 

Köp Stilnoct 12,5mg i Sverige

Zolpidem är en läkemedelssubstans som används vid sömnbesvär. Preparat med zolpidem används för understödjande terapi under begränsad tid vid behandling av kroniska sömnbesvär och säljs i Sverige under varunamn som Stilnoct, Zolpidem och Edluar.

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande substanser (som zolpidem) bör inte användas som enda behandlingsmetod vid behandling av depression och ångest i samband med depression (självmordstankar kan framprovoceras hos dessa patienter). Zolpidem bör ges med försiktighet till patienter med symptom på depression. Självmordstendenser kan förekomma.

Zolpidem är avsett för tillfälliga och kortvariga sömnbesvär. Risk för tillvänjning och beroende föreligger, men inte så stor jämfört med starkare bensodiazepiner, såsom diazepamalprazolamflunitrazepam med flera.

Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P IV i 1971 års psykotropkonvention samt i förteckning IV i Sverige.[1]

Köp Stilnoct 12,5mg i Sverige

köp Stilnoct 12,5mg online
köp Stilnoct 12,5mg utan recept

bottom of page