top of page
Pethidine---------------.jpg

Køb Pethidine 100 mg/2ml i Danmark

120 stk pris 1750kr
250 stk pris 3000kr
500 stk pris 6500kr
1000 stk pris 10000kr

Kontakt vores sælger hjælp af den e-mail adresse nedenfor:

 

livehealthysupplies@gmail.com

1. Lægemidlets navn

Pethidin 100 mg / 2 ml injektionsvæske, opløsning

2. Kvalitativ og kvantitativ sammensætning

Pethidinhydrochlorid 5% vægt / volumen

(50 mg i 1 ml og 100 mg i 2 ml samlet volumen)

Se afsnit 6.1 for den fulde liste over hjælpestoffer

 

3. Farmaceutisk form

Løsning til injektion

En klar farveløs, partikelfri opløsning

 

4. Kliniske oplysninger

 

4.1 Terapeutiske indikationer

Lindring af moderat til svær smerte.

Præmedicinering.

Obstetrisk analgesi.

Forbedring af smertestillende

 

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne.

Til moderat eller svær smerte.

En normal enkelt dosis (normalt ikke gentages oftere end 4 timer)

Ved intramuskulær eller subkutan injektion

Ved langsom intravenøs injektion

25 - 100 mg.

25 - 50 mg.

Til obstetrisk analgesi.

Ved intramuskulær eller subkutan injektion gentaget 1-3 timer senere. 50 - 100 mg.

Maksimalt 400 mg på 24 timer.

Som en præmedikation.

Ved intramuskulær injektion en time før operationen. 50 - 100 mg

Til forbedring af smertestillende.

Ved langsom intravenøs injektion. 10 - 25 mg efter behov.

Køb Petidin 100 mg/2ml i Danmark

Køb Petidin 100 mg/2ml i online

Køb Petidin 100 mg/2ml i uden recept

bottom of page